Home

vv Akkrum clubnieuws:
       

Namens de jeugd van v.v Akkrum: Bedankt!

De afgelopen weken heeft de v.v Akkrum mee gedaan aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz, en met een geweldig resultaat. Vrijdag 11 april j.l is de opbrengst bekend gemaakt tijdens het jeugdsponsorgala in het WTC in leeuwarden. Onze voetbalvereniging heeft mede dankzij alle sponsorpunten van fanatieke spaarders de derde plaats behaald van alle Poiesz vestigingen in Noord-Nederland. Samen met 6 jeugdleden hebben wij  een cheque in ontvangst mogen nemen van € 1688! Namens alle jeugdleden willen wij via deze weg alle spaarders en Poiesz supermarkten ontzettend bedanken voor dit prachtige resultaat.

Training 35+

Ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie trainen (partij) de 35 plussers (1, 2 en 3) op woensdagavond om 20.00 uur. Eerst training is op 12 maart a.s. Overige liefhebbers zijn van harte welkom.

Slotdag seizoen 2013-2014

De slotdag van de vv Akkrum vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 juni. Op deze dag zal het ouder-kind toernooi en het senioren toernooi gespeeld worden en houden wij onze jaarlijkse barbecue. Onthoud deze datum !!!

Kick off "Bepaal je ambitie" bij vv Akkrum

De KNVB heeft voor voetbalclubs het "Bepaal je Ambitie" traject ontwikkeld. Al 150 clubs in Nederland hebben met dit programma hun club door middel van eigen leden doorgelicht. Dit alles om de ambitie van de vereniging voor de komende jaren vast te leggen. Om draagvlak te creëren wordt binnen de vereniging een werkgroep samengesteld uit spelende (jeugd)leden, trainers, commissieleden, leiders en ouders.

Onze werkgroep, bestaande uit een dwarsdoorsnede van leden van de VV Akkrum, begint woensdag 12 februari het KNVB Bepaal je Ambitie traject. Een tiental leden, trainers en ouders gaan gezamenlijk de "Ambitie" van onze vereniging handen en voeten geven. Onder leiding van een procesbegeleider van de KNVB zal er in een vijftal avonden over de accommodatie, financiën, identiteit, cultuur, vrijwilligers etc. gesproken worden. Kortom over de totale organisatie zal een beeld van onze club gevormd worden.

Wat kan anders, wat kan beter en wat moet beter!! Vragen die na deze vijf bijeenkomsten een beeld geven wat "Onze Ambitie" is. De speerpunten worden tijdens een slotavond gepresenteerd aan het bestuur.

Ik wens de werkgroep een vruchtbare samenwerking en verwacht voor onze vereniging een "Ambitieus Plan 2014".

Hans Langedijk

Voorzitter VV Akkrum.

Webshop vv Akkrum

Vanaf heden zal de Vv Akkrum kleding  en merchandise alleen nog bij Freddy’s schoen en sport te koop zijn. Helaas zijn we genoodzaakt de prijzen van de kleding te verhogen, gezien de hogere inkoopprijs en de vorig jaar ingevoerde BTW verhoging.U kunt dus niet meer te bestellen via de Webshop , maar vanaf nu is de kleding te koop bij Freddy’s Schoen en Sport, Heechein 8. te Akkrum. U kunt hier de kleding ook passen.